رمزهایgta 5

 

 

سلاح۲                                                                                                                  KJKSZPJ  

سلاح۳                                                                                                                  uzumymw

همه ی ماشین ها توربودار باشند                                                                         speedfreak

رفت وآمد ماشین های سرعتی                                                                       everyoneisrich

اتمبیل ها پرواز کنند                                                                                           RIPAZHA

نامرعی شدن ماشینها                                                                  WHEELSONLYPLEASE

هوای آفتابی                                                                                   TOODAMNHOT

کم شدن ترافیک                                                                                                   THGLOJ

بیشترین میزان عضله                                                                                        BUFFMEUP

قایق ها پرواز می کنند                                                                                    BOATSFLY

گانگستر ها خیابان را کنترل می کنند                                                                BIFBUZZ

منفجر شدن ماشین ها                                                                                 CPKTNWT

بینهایت خشاپ                                                                                           WANRLTW

زندگی زیاد                                                                                                BAGUVIX 

9 سال پیش